logo

교회행사

 

권사은퇴찬하, 연회표창(성역30주년, 장로근속20년, 교사근속 25년)

 • 부평중부교회
 • 2020.05.28 오전 11:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 자동등록방지 이미지
 • 번호
 • 제목
 • 등록일
 • 작성자
 • 1
 •  권사은퇴찬하, 연회표창(성역30주년, 장로근속20년, 교사근속 25년)
 • 2020-05-28
 • 부평중부교회

게시글 확인

비밀번호를 입력해 주십시오.

게시글 삭제

비밀번호를 입력해 주십시오.

게시글 수정

비밀번호를 입력해 주십시오.